Tule mukaan!
Anniko ry:n tapahtumakalenteri
Klikkaa tästä

Anniko.fi » Tutkimus ja hoito » Pinta Tarja

PERÄAUKON SULKIJALIHASVAURIOT JA ULOSTEENKARKAILU SYNNYTTÄNEILLÄ

Tahaton ilman ja/tai ulosteen karkailu eli anaali-inkontinenssi on kiusallinen ja häpeällinen vaiva. Tavallisin anaali-inkontinenssin syy naisilla on alatiesynnytyksen yhteydessä tapahtunut peräaukon sulkijalihasten repeämä. Nuorilla naisilla oireet ovat yleensä lieviä, lähinnä ilman karkailua tai "kiirettä" vessaan, mutta iän myötä oireet voivat pahentua.

 

Piilevä sulkijalihasvaurio

Peräaukon sulkijalihasten (ulompi- ja sisempi lihas) rakennetta voidaan tutkia ultraäänilaitteella peräaukon kautta. Piilevällä sulkijalihasvauriolla tarkoitetaan vauriota, jota ei ole havaittu synnytyksen yhteydessä, mutta vaurio todetaan myöhemmin sulkijalihasten ultraäänitutkimuksessa.

 

Alatiesynnytys voi johtaa piileviin sulkijalihasvaurioihin

Väitöskirjatyössä selvitimme piilevien sulkijalihasvaurioiden ja anaali-inkontinenssi -oireiden esiintyvyyttä ensimmäisen alatiesynnytyksen jälkeen verrattuna keisarileikkausryhmään. Havaitsimme, että piileviä sulkijalihasvaurioita esiintyi 23%:lla alatiesynnyttäjistä ja heistä puolella esiintyi anaali-inkontinenssi -oireita. Oireet olivat enimmäkseen lieviä. Keisarileikkausryhmässä piileviä vaurioita ei tullut esiin.

 

Sulkijalihasvauriot synnytyksen yhteydessä

Alatiesynnytyksen yhteydessä todetut selvät sulkijalihasrepeämät ovat harvinaisia; 0.4-2.4%:ssa alatiesynnytyksistä. Lihasrepeämät ommellaan leikkaussalissa heti synnytyksen jälkeen. Mikäli sulkijalihasvaurio todetaan vasta myöhemmin ja on inkontinenssi -oireita, voidaan tehdä myöhäisvaiheen korjausleikkaus.

 

Myöhäisvaiheen ja välittömästi synnytyksen jälkeen tehtyjen sulkijalihaskorjausleikkausten tulokset

Tutkimuksessa totesimme, että myöhäisvaiheen sulkijalihaskorjausleikkauksen jälkeen noin kolmasosalla potilaista oireet helpottivat selvästi, kolmasosalla jonkin verran ja kolmasosa ei hyötynyt leikkauksesta. Korkea ikä, runsaat oireet ja lantionpohjalihasten laskeumavaiva huononsivat leikkaustulosta.

 

Synnytyksen yhteydessä tehtyjen sulkijalihaskorjausleikkausten hoitotulokset eivät olleet kovin hyviä. Reilun vuoden kuluttua kontrollikäynnillä tehdyssä ultraäänitutkimuksessa todettiin 75%:lla edelleen sulkijalihasvaurio ja anaali-inkontinenssin -oireita esiintyi 61%:lla. Näistä 20%:lla oli tapahtunut myös ulosteen karkailua.

 

Uutena asiana havaitsimme, että emättimen kautta tehtävällä magneettitutkimuksella voidaan tutkia sulkijalihaksia yhtä luotettavasti kuin ultraäänitutkimuksella.

 

Riskitekijöitä sulkijalihasvauriolle alatiesynnytyksen yhteydessä

Aiemmissa tutkimuksissa riskitekijöitä sulkijalihasrepeämälle on todettu olevan ensisynnytys, pihtisynnytys, imukuppisynnytys, sikiön tarjontavirhe, pitkittynyt ponnistusvaihe yhdessä epiduraalipuudutuksen kanssa, suurikokoinen sikiö (yli 4kg) ja sikiön suuri päänympärys. Tässä tutkimuksessa imukuppisynnytys ja sikiön tarjontavirhe olivat riskitekijöitä sulkijalihasvauriolle.

 

Tutkimuksen merkitys

On hyvä muistaa, että alatiesynnytys voi johtaa sulkijalihasvaurioon ja anaali-inkontinenssi -oireisiin.Tiedostamalla riskitekijöitä, voidaan vaurioita ennaltaehkäistä. Sulkijalihasvaurion tunnistamiseen ja korjausleikkaukseen synnytyksen yhteydessä pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Mahdollisia anaali-inkontinenssi -oireita tulisi kysyä kaikilta synnyttäneiltä naisilta. Jos sulkijalihas on korjattu synnytyksen yhteydessä tai synnytyksen jälkeen esiintyy anaali-inkontinenssi -oireita, potilas tulisi ohjata jatkotutkimuksiin kirurgian poliklinikalle.

- - -

Tarja Pinta, syntymäpaikka Alahärmä 1964, Ylioppilas Alahärmän lukio 1983, lääket.lis. Oulun yliopisto 1983, kirurgian erikoislääkärin tutkinto Helsingin yliopisto 1998 ja gastrokirurgian erikoislääkärin tutkinto 2001 Helsingin yliopisto.

Toimii Seinäjoen keskussairaalassa erikoislääkärinä.

 

Lähde: vk 21/05Pinta Tarja: Kirurgia:Anal incontinence and anal sphincter rupture during childbirth- prevalence, diagnosis and treatment

Väitöskirja: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/laa/kliin/vk/pinta/